Лабораторна робота №1

 1. Визначити гру, для якої буде створена аналітика. Оберіть її згідно вашого варіанту.
 2. Визначити основні питання, на які потрібно відповісти для яналізу гри.
 3. Розробити систему подій згідно зі списком питань.
 4. Перевірити, чи на всі питання ми можемо отримати відповідь.
 5. Перевірити, чи не існує непотрібних подій/параметрів у системі подій, що було створено.
 6. Задокументувати систему подій, що було зроблено.

 Лабораторна робота №2

 1. Визначити гру, для якої буде створена аналітика. Оберіть її згідно вашого варіанту.
 2. Визначити типи даних для кохного параметру.
 3. Визначити список параметрів, значення яких відомі під час розробки гри та можуть бути нормалізоваані на цьому етапі.
 4. Визначити усі (але не більше ніж 10) можливі значення для кожного параметра з пункту 3 та надати їм числові ідентифікатори.
 5. Задокументувати параметри, що були визначені.
 6. Задокументувати систему подій, що було зроблено.

Лабораторна робота №3

 1. Розробити клас події, що може бути створюватися у будь-якому місті програми.
 2. Надати можливість створювати та зберігати параметри у події.
 3. Розробити механізм серіалізації події трьома способами (XML, JSON, CSV). Механізм реалізації має задавати користувач.
 4. Розробити механізм надсилання події на довільний сервер, що визначає користувач.
 5. Задокументувати програмне забезпечення, що було створено.

Лабораторна робота №4

 1. Реалізувати сервер, що приймає події, які надсилає бібіліотека, що була створена у лабораторній №3.
 2. Реалізувати систему збереження подій.
 3. Задокументувати створену систему.